Welkom in vakantiehuis Le Schiste
homeomgevingfoto'sbeschikbaarheidtarieven & infohuurvoorwaardenlinkscontact
 

Huurvoorwaarden

Elke reservering is pas definitief na de betaling van het volledige huurbedrag.

Door het betalen hiervan  verklaart u, hierna genoemd “de huurder”, zich akkoord met de volgende huurvoorwaarden.

 1.De woning kan slechts door de huurder worden betrokken na volledige betaling van de huurprijs  en waarborg.  Dit dient uiterlijk zes weken vooraf betaald te zijn.

 Van de waarborg worden na het verblijf de elektriciteitskosten,  eindschoonmaak en eventueel veroorzaakte schade afgetrokken.  Het resterende bedrag wordt teruggestort binnen de 7 werkdagen.

2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, verlies of ontvreemding tijdens zijn verblijf, door hemzelf of door medehuurders. Elk vastgesteld gebrek dient onmiddellijk aan de verhuurder gemeld.

3.De huurder en de medebewoners van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken.

4. Verblijf is voor maximum  4 personen.  Het bijzetten van bedden is niet toegestaan.

5. Indien de huurder zich niet gedraagt naar de geest van de huurovereenkomst, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder de woning verlaat.

In dit geval kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag.

6. De eigenaars kunnen  niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

7. De woning is volledig ingericht. Enkel keuken-, bad- en bedlinnen dienen meegebracht. De bedden zijn voorzien van dekbedden en mogen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen.

8. Tenzij anders overeengekomen is de aankomst voor de eerste dag van de huurperiode  tussen 16.00 en uiterlijk 19.00 uur en het vertrek de laatste dag ten laatste om 10.00 uur. Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om het even om welke reden,  kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.

9. Onkosten bij annulering:  annulering tot 4 weken voor huurperiode:  50 % van de huur. Annulering binnen de 4 weken voor huurperiode: volledige huur. De waarborg wordt integraal terugbetaald.

10. Indien de verhuurder  door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen integraal terugbetaald worden.  Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen ingediend worden.

11. Eén hond is toegelaten na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder!

 Volgende regels dienen dan gerespecteerd te worden:

- De hond is zindelijk, bijt niet in meubels, …

- De hond komt niet op de bovenverdieping, in de zetels en op de stoelen.

- De hond is geen bron van lawaaioverlast.

- De hond wordt NOOIT alleen achtergelaten in het huis. De hond slaapt in zijn mand, bench of in de auto.

- De hondenpoep wordt onmiddellijk opgeruimd OOK IN DE TUIN.

- Indien de hond extra vervuiling met zich meebrengt (b.v. haren, urine, sporen van vuile poten,  enz.) zal de huurder aan het eind van zijn verblijf deze extra vervuiling zelf proper maken. Indien niet zullen er extra kosten voor aangerekend worden.

12. Dit is een rookvrije woning, ook de schuur.  Roker kan in voor- en achtertuintje. De tuin en het terras zijn geen asbak. Men zorgt er steeds voor dat de as en de peuken in een asbak  terechtkomen.

13. Het sorteren van afval is verplicht. Ter plaatse krijgt de huurder de gemeentelijke vuilniszakken en de nodige richtlijnen.  Bij niet naleving hiervan zullen de eventuele kosten worden afgetrokken van de waarborg.

14. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder of zijn bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de woning. Bij klachten is de  aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de ontvangen huurprijs, exclusief de overige kosten.

15. Het gebruik van alle aanwezige toestellen is, onder voorbehoud van de goede werking,  is steeds op eigen risico.

16. Respecteer de natuur en de nachtrust ( tussen 22 u. en 7 u. )